ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ ЗА РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ НА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РИБА

Сом

ЛРД „Сокол Тутракан” организира възможност за индивидуален или групов риболов на сом по поречието на р. Дунав, попадаща на територията на МИРГ „Главиница- Тутракан- Сливо поле”.

Период от годината: през месеците Юни, юли, август

Метод за риболов – кльонк

За да ловите на това място ви трябва валиден риболовен билет.  ЛРД „Сокол Тутракан” осигурява  плавателен съд и риболовен водач, както и оборудване и принадлежности за риболов след предварително записване. 

Форми на организиран риболов- индивидуален и групов, след предварително записване в офиса на ЛРД „Сокол Тутракан” на адрес гр. Тутракан, ул.Трансмариска №25, ет.2 тел за контакти 0899937181, инж. Айхан Хатип и съгласно График за риболов.

Бяла риба

ЛРД „Сокол Тутракан” организира възможност за индивидуален или групов риболов на бяла риба по поречието на р. Дунав, попадаща на територията на МИРГ „Главиница- Тутракан- Сливо поле” и водоемите: язовир Антимово и блатото Малък Преславец.

Период от годината: целогодишно, извън периода на установените срокове за забрана от ИАРА.

Метод за риболов блесна и тролинг

За да ловите на това място ви трябва валиден риболовен билет.  ЛРД „Сокол Тутракан” осигурява  плавателен съд и риболовен водач, както и оборудване и принадлежности за риболов след предварително записване. 

Форми на организиран риболов- индивидуален и групов, след предварително записване в офиса на ЛРД „Сокол Тутракан” на адрес гр. Тутракан, ул.Трансмариска №25, ет.2 тел за контакти 0899937181, инж. Айхан Хатип и съгласно График за риболов

Щука

ЛРД „Сокол Тутракан” организира възможност за индивидуален или групов риболов на щука по поречието на р. Дунав, попадаща на територията на МИРГ „Главиница- Тутракан- Сливо поле” и блатото Малък Преславец.

Период от годината: целогодишно, извън периода на установените срокове за забрана от ИАРА.

Метод за риболов изкуствени примамки

За да ловите на това място ви трябва валиден риболовен билет.  ЛРД „Сокол Тутракан” осигурява  плавателен съд и риболовен водач, както и оборудване и принадлежности за риболов след предварително записване. 

Форми на организиран риболов- индивидуален и групов, след предварително записване в офиса на ЛРД „Сокол Тутракан” на адрес гр. Тутракан, ул.Трансмариска №25, ет.2 тел за контакти 0899937181, инж. Айхан Хатип и съгласно График за риболов.

Морунаж, платика и скубар

ЛРД „Сокол Тутракан” организира възможност за индивидуален или групов риболов на Морунаж, платика и скубар по поречието на р. Дунав, попадаща на територията на МИРГ „Главиница- Тутракан- Сливо поле”

Период от годината: целогодишно, извън периода на установените срокове за забрана от ИАРА

Метод за риболов – плувка и дъно

За да ловите на това място ви трябва валиден риболовен билет.  ЛРД „Сокол Тутракан” осигурява  плавателен съд и риболовен водач, както и оборудване и принадлежности за риболов след предварително записване. 

Форми на организиран риболов- индивидуален и групов, след предварително записване в офиса на ЛРД „Сокол Тутракан” на адрес гр. Тутракан, ул.Трансмариска №25, ет.2 тел за контакти 0899937181, инж. Айхан Хатип и съгласно График за риболов

Индивидуален риболов- организиране на туристически продукт за едно лице.

Групов риболов- организиране на туристически продукт за повече от две лица.

Шаран, язовирски

ЛРД „Сокол Тутракан” организира възможност за индивидуален или групов риболов на шаран във дводен обект „Водоем”, местност „Коджа екинлик”  землището на гщр. Главиница, попадаща на територията на МИРГ „Главиница- Тутракан- Сливо поле” и стопанисван, съгласно Договор №4826/04.10.2019 г. сключен с Община Главиница.

Период от годината: май, юни, юли, август.

Метод за риболов – плувка и дъно

За да ловите на това място ви трябва валиден риболовен билет.  ЛРД „Сокол Тутракан” осигурява  плавателен съд и риболовен водач, както и оборудване и принадлежности за риболов след предварително записване. 

Форми на организиран риболов- индивидуален и групов, след предварително записване в офиса на ЛРД „Сокол Тутракан” на адрес гр. Тутракан, ул.Трансмариска №25, ет.2 тел за контакти 0899937181, инж. Айхан Хатип и съгласно График за риболов

Индивидуален риболов- организиране на туристически продукт за едно лице.

Групов риболов- организиране на туристически продукт за повече от две лица.