Управителен съвет

Председател на управителен съвет – Димитър Стефанов Управителен съвет: Димитър Стефанов Димитър Петров Ангел Иванов Николай Николов Красимир Петров Юрий Василев Радослав Филев Володя Иванов Любчо Пенев Славейко Йорданов Георги Димитров Младен Минчев Йордан Василев

„ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН

В района на дейност на „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН се включват 16 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 72 071.4 ха. Това са ловностопански райони, които и до сега сдружението стопанисваше. От административна гледна точка района на дейност на дружението изцяло обхваща територията на община Тутракан и част от община Главиница, като по този начин напълно са защитени интересите, както на общините, така и на ловците. Сдружението…