ПОКАНА – Управителния съвет на Ловно – рибарско дружество “Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 17.07.2020 г. от 18.00 часа в залата на Общинския съвет на гр.Тутракан.

                                                                    До г-н/жа………………………….……..……………       делегат на  Общо събрание на  ловно-рибарско дружество „Сокол” гр. Тутракан . П О К  А Н А              Управителния съвет на Ловно – рибарско дружество “Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 17.07.2020 г. от 18.00 часа в залата на Общинския съвет на  гр.Тутракан.…

Започна обучението на младите риболовци от Тутракан в школата по „Спортен риболов“

Започна обучението на младите риболовци от Тутракан в школата по „Спортен риболов“ към ОЦИД – Тутракан. Ръководител на групата е Васил Дойнов, който си поставя за цел да научи децата да разпознават рибите, да знаят къде и как да ги ловят. Половината от участниците в школата в съботния ден си приготвиха собственоръчно поводите с куки за предстоящият риболовен излет. Всички материали като куки, плувки, влакна, въдици, както и книжка „Наръчник…

ЛРС-Тутракан – Състезание по стрелба край Дунав

Традиционното дружествено състезание по ловна стрелба в дисциплината ” Скийт” на ЛРС “Сокол”  в град Тутракан премина при много добра организация и масово участие. „Общо 28 ловци от 12 дружинки застанаха на стрелковия рубеж, като всеки отбор се състоеше от по трима души, които проявиха голямо старание в стрелбата по паничките”, заяви инж. Айхан Хатип, ловният специалист на сдружението. Няколко часа продължи пукотевицата на пушките край Дунав. Победител стана отборът…