„ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН

В района на дейност на „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН се включват 16 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 72 071.4 ха. Това са ловностопански райони, които и до сега сдружението стопанисваше. От административна гледна точка района на дейност на дружението изцяло обхваща територията на община Тутракан и част от община Главиница, като по този начин напълно са защитени интересите, както на общините, така и на ловците. Сдружението е в границите на РДГ Русе и изцяло в района на дейност на ДГС Тутракан и частично на ДЛС Каракуз – Дулово. Не без значение е и фактът, че Сдружението има повече от 110 години опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.