„ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН

В района на дейност на „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН се включват 16 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 72 071.4 ха. Това са ловностопански райони, които и до сега сдружението стопанисваше. От административна гледна точка района на дейност на дружението изцяло обхваща територията на община Тутракан и част от община Главиница, като по този начин напълно са защитени интересите, както на общините, така и на ловците. Сдружението…

ЛРС-Тутракан – Състезание по стрелба край Дунав

Традиционното дружествено състезание по ловна стрелба в дисциплината ” Скийт” на ЛРС “Сокол”  в град Тутракан премина при много добра организация и масово участие. „Общо 28 ловци от 12 дружинки застанаха на стрелковия рубеж, като всеки отбор се състоеше от по трима души, които проявиха голямо старание в стрелбата по паничките”, заяви инж. Айхан Хатип, ловният специалист на сдружението. Няколко часа продължи пукотевицата на пушките край Дунав. Победител стана отборът…